0894 389 621

Авторски права

Със зареждане на Maskata-shop.com всеки един потребител приема и има задължение да спазва Общите условия за цялото време на ползване на страницата, от първоначалното зареждане до напускането на Maskata-shop.com.

Всички екрани, появяващи се на този Сайт, включително данните, графиките, текста, дизайна, бутоните, снимките и иконите, както и подреждането, сглобяването и селекцията, са собственост на "Наслука-2017" ЕООД и са предпазени от българските и международните закони за авторско право.

Съдържанието на този Сайт може да се използва само за закупуването на продукти от сайта и за никакви други цели. Каквито и да е други употреби, включително модифициране, пресъздаване, качване, публикуване, предаване или дистрибуция, както и всички други форми или начини на употреба без предварителното писмено съгласие на "Наслука-2017" ЕООД, са забранени.

Всички продукти на този Сайт са собственост на "Наслука-2017" ЕООД или тези, които ги доставят на "Наслука-2017" ЕООД. Посещението и разглеждането на Maskata-shop.com не изисква регистрация от потребителите.

Имената на продукти или дружества, упоменати в съдържанието на Maskata-shop.com, може да са запазени търговски марки или търговски имена на съответните им собственици.

Достъпът на потребителите до Maskata-shop.com по никакъв начин не следва да се възприема от потребителите като предоставяне на лиценз или право за ползване на която и да е марка.

Благодарим Ви, че ни се доверихте и избрахте нас!

Записване за бюлетин:

С изпращането се съгласявате с обработката на личните данни с цел предлагане и обработка на маркетингови предложения. Повече информация